Skill Piper

FluentFiction - Welsh

Brought to you by, FluentFiction.org

https://skillpiper.com/share/1717128347

FluentFiction - Welsh

Are you ready to supercharge your Welsh listening comprehension?Our podcast is the perfect tool for you. Studies show that the key to mastering a second language is through repetition and active processing.That's why each episode of our podcast features a story in Welsh, followed by a sentence-by-sentence retelling that alternates between Welsh and English.This approach not only allows you to fully understand and absorb the vocabulary and grammar but also provides a bilingual support to aid your listening comprehension. But we don't stop there.Research in sociolinguistics highlights the importance of culture in language learning, which is...

...see more

  Courses

Subscribe and Listen Anywhere

 • rss
 • spotify
 • apple
 • breez
 • youtube
 • castbox
 • overcast
 • podcastaddict
 • pocketcasts
 • podbean
 • playerfm
 • antennapod
 • podcastrepublic
 • anytimeplayer

Recent Episodes of FluentFiction - Welsh


Crisis on Snowdonia: A Couple's Harrowing Journey to Safety

Crisis on Snowdonia: A Couple's Harrowing Journey to Safety

Fluent Fiction - Welsh: Crisis on Snowdonia: A Couple's Harrowing Journey to Safety
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/crisis-on-snowdonia-a-couples-harrowing-journey-to-safety

Story Transcript:

Cy: Pan oedd yr heulwen yn tywynnu ar gopaon Eryri, roedd Carys a Dafydd yn cerdded ar y llwybr serth.
En: When the sunshine was shining on the peaks of Snowdonia, Carys and Dafydd were walking on the steep path.

Cy: Roedd y ddiwrnod yn berffaith.
En: The day was perfect.

Cy: Roedd Carys yn edmygu golygfeydd hyfryd o...

Episode 20 May 2024 17m and 26s


Mysteries and Memories: A Night at Caernarfon Castle Festival

Mysteries and Memories: A Night at Caernarfon Castle Festival

Fluent Fiction - Welsh: Mysteries and Memories: A Night at Caernarfon Castle Festival
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mysteries-and-memories-a-night-at-caernarfon-castle-festival

Story Transcript:

Cy: Roedd noson berffaith yn y castell mawr yng Nghaernarfon.
En: It was a perfect evening in the large castle in Caernarfon.

Cy: Golau'r lleuad yn sgleinio ar y twr.
En: The moonlight was shining on the tower.

Cy: Clywid llais cerdded llawen a gig agos.
En: The sound of joyous walking and close laughter could be heard.<...

Episode 19 May 2024 14m and 42s


Journey to Snowdonia: A Family Adventure that Binds Hearts

Journey to Snowdonia: A Family Adventure that Binds Hearts

Fluent Fiction - Welsh: Journey to Snowdonia: A Family Adventure that Binds Hearts
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/journey-to-snowdonia-a-family-adventure-that-binds-hearts

Story Transcript:

Cy: Roedd hi’n ddiwrnod braf yn haf.
En: It was a fine summer day.

Cy: Roedd teulu Owain wedi penderfynu mynd am dro yn Eryri.
En: Owain's family had decided to go for a walk in Snowdonia.

Cy: Roedd Owain yn gyffrous iawn.
En: Owain was very excited.

Cy: Roedd e wrth ei fodd yn an...

Episode 18 May 2024 14m and 52s


The Hidden Treasure of Snowdonia: A Magical Discovery

The Hidden Treasure of Snowdonia: A Magical Discovery

Fluent Fiction - Welsh: The Hidden Treasure of Snowdonia: A Magical Discovery
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/the-hidden-treasure-of-snowdonia-a-magical-discovery

Story Transcript:

Cy: O dan y coed tal Snowdonia, roedd Gareth yn cerdded yn araf.
En: Under the tall trees of Snowdonia, Gareth was walking slowly.

Cy: Edrychodd o gwmpas y mynyddoedd uchel a llynnoedd hardd.
En: He looked around at the high mountains and beautiful lakes.

Cy: Roedd y dydd yn braf ond oedd gwynt y mynydd yn oer.
En...

Episode 17 May 2024 14m and 36s


A Summer's Tale: Heritage and Adventure in Snowdonia

A Summer's Tale: Heritage and Adventure in Snowdonia

Fluent Fiction - Welsh: A Summer's Tale: Heritage and Adventure in Snowdonia
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/a-summers-tale-heritage-and-adventure-in-snowdonia

Story Transcript:

Cy: Mae pelydrau'r haul yn dawnsio drwy'r coed trwchus yn Barc Cenedlaethol Eryri.
En: The rays of the sun dance through the thick trees in Snowdonia National Park.

Cy: Swn adar yn canu ac afon fach yn tryncyn ymhell yn tua'r wlad.
En: The sound of birds singing and a small river babbling far into the countryside.

Cy: Yn yr...

Episode 17 May 2024 16m and 52s


Snowdonia's Enchanted Circle: A Tale of Friendship and Magic

Snowdonia's Enchanted Circle: A Tale of Friendship and Magic

Fluent Fiction - Welsh: Snowdonia's Enchanted Circle: A Tale of Friendship and Magic
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/snowdonias-enchanted-circle-a-tale-of-friendship-and-magic

Story Transcript:

Cy: Mae nos yn cwympo dros Eryri.
En: Night is falling over Snowdonia.

Cy: Un bore, cododd Eira, Gwilym a Carys i ganfod rhywbeth annisgwyl yn y parc cenedlaethol.
En: One morning, Eira, Gwilym, and Carys woke up to find something unexpected in the national park.

Cy: Ymddangosodd cylch cerrig hynafol o nunlle.
En: An ancient stone circle...

Episode 17 May 2024 16m and 24s


Snowdonia Secrets: Aeron & Carys' Legendary Quest

Snowdonia Secrets: Aeron & Carys' Legendary Quest

Fluent Fiction - Welsh: Snowdonia Secrets: Aeron & Carys' Legendary Quest
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/snowdonia-secrets-aeron-carys-legendary-quest

Story Transcript:

Cy: Ymhell i ffwrdd, mewn cornel anghysbell o Barc Cenedlaethol Eryri, roedd rhywbeth dirgel wedi'i ddarganfod.
En: Far away, in a remote corner of Snowdonia National Park, something mysterious had been discovered.

Cy: Y garreg, gyda carvings hynafol, oedd y trysor cudd.
En: The stone, with ancient carvings, was the hidden treasure.

Cy: Roedd Aeron a Carys yn stond ac yn edmygu'r...

Episode 16 May 2024 16m and 27s


Chasing Legends: A Guided Adventure in Snowdonia's Wilderness

Chasing Legends: A Guided Adventure in Snowdonia's Wilderness

Fluent Fiction - Welsh: Chasing Legends: A Guided Adventure in Snowdonia's Wilderness
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/chasing-legends-a-guided-adventure-in-snowdonias-wilderness

Story Transcript:

Cy: Roedd awel y mynyddoedd yn ysgubo trwy’r coed yn Snowdonia.
En: The mountain breeze swept through the trees in Snowdonia.

Cy: Dyma ddechrau'r diwrnod perffaith i heicio.
En: It was the beginning of a perfect day for hiking.

Cy: Gareth, y canllaw profiadol, yn sefyll wrth y llwybr gyda grwp o heicwyr brwdfrydig.
En: Gareth, the experienced gu...

Episode 16 May 2024 17m and 39s


Rhiannon’s Delight: A Saturday Morning at Cardiff Market

Rhiannon’s Delight: A Saturday Morning at Cardiff Market

Fluent Fiction - Welsh: Rhiannon’s Delight: A Saturday Morning at Cardiff Market
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/rhiannons-delight-a-saturday-morning-at-cardiff-market

Story Transcript:

Cy: Rhiannon cerddodd drwy'r dorf yn y Farchnad Caerdydd.
En: Rhiannon walked through the crowd at Cardiff Market.

Cy: Roedd hi'n fore Sadwrn prysur.
En: It was a busy Saturday morning.

Cy: Roedd y dref yn fywiog, a'r awel o'r môr yn ffres.
En: The town was lively, and the breeze from the sea was fresh.

Episode 16 May 2024 13m and 54s


Mystery of the Enchanted Stones: A Night in Snowdonia

Mystery of the Enchanted Stones: A Night in Snowdonia

Fluent Fiction - Welsh: Mystery of the Enchanted Stones: A Night in Snowdonia
Find the full episode transcript, vocabulary words, and more:
fluentfiction.org/mystery-of-the-enchanted-stones-a-night-in-snowdonia

Story Transcript:

Cy: Am noson dywyll yn yr haf, roedd Llewelyn ac Eira yn cerdded trwy Barc Cenedlaethol Eryri.
En: On a dark summer night, Llewelyn and Eira were walking through Snowdonia National Park.

Cy: Roedd y sêr yn disgleirio yn uwchlaw, ac roedd y coed yn symud yn y gwynt ysgafn.
En: The stars were shining above, and the trees were s...

Episode 15 May 2024 15m and 33s

Skill Piper
HomeBlogAboutContactNewsletter

© 2024 Skill Piper. All rights reserved

Twitter